560 270 uro

Kliinisesti erikoistunut osaaja: uroterapia 30 op

Tule mukaan koulutukseemme joka on suunnattu työsuhteessa oleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja fysioterapeuteille, joilla on kokemusta virtsaoireisten potilaiden hoitamisesta ja tarvitsevat uroterapeuttista asiantuntijuutta eri-ikäisten potilaiden hoitotyössä.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä monimuotototeutuksena Kuopiossa ja Lahdessa. Osa opetuksesta on videovälitteistä. Opiskelu sisältää asiantuntijapäivien lisäksi vuorovaikutteista verkko-opiskelua, vertaiskäyntejä urodynaamisessa laboratoriossa ja oman työyhteisön hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Lähipäivät:
19.–20.9.2019 ja 2.–3.12.2019,
19.–20.3.2020 ja 4.–5.6.2020,
10.–11.9.2020 ja 18.–19.11.2020

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa:
-uroterapiatyön tietoperustaa ja kliinisiä taitoja
-potilaan ja hänen läheistensä ohjaus- ja neuvontataitoja
-näyttöön perustuvaa päätöksentekoa virtsaoireisen potilaan hoitotyössä
-omaa ja työyhteisön innovatiivista kehittämisosaamista
-verkostoitumista urologisten asiantuntijoiden kanssa alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa

Sisältö
Koulutuksessa käsitellään uroterapiatyön keskeisiä kysymyksiä:

 • inkontinenssipotilaan hoito
 • neurogeenisen rakon toimintahäiriöt
 • virtsatie-infektioiden ehkäisy ja hoito
 • urologisten syöpien hoito
 • suoliston toiminnan häiriöt
 • virtsateiden katetrointi
 • virtsa-avanteen hoito
 • urodynaamiset tutkimukset
 • ohjaus, neuvonta ja terapeuttinen vuorovaikutus
 • seksuaalisuus ja lisääntymisterveys
 • virtsaoireet – ja sairaudet ikäkaaren eri vaiheissa
 • ravitsemus virtsaoireisen potilaan hoidossa
 • uroterapeuttisen hoitajan vastaanottotoiminta
 • virtsaoireisen potilaan hoitopolut, potilaslähtöinen palveluajattelu
 • uroterapiatyön kehittäminen
 • inkontinenssipotilaan hoito


Hakeminen

Haku 15.8.2019 mennessä.

Koulutuksen esite