Kielenhuoltoa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Kielenhuoltoa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Koulutuksessa käydään läpi kielenhuoltoon liittyvät keskeisimmät teemat: välimerkkisäännöt, yhteen ja erikseen kirjoittaminen sekä iso ja pieni alkukirjain.
- Tilaa juuri teidän työyhteisönne tarpeisiin räätälöity koulutus! 

Kohderyhmä

Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, kuten tekstinkäsittelijät, osastonsihteerit ja muut kielenhuollosta kiinnostuneet

Sisältö

  • Potilas- / asiakaslähtöinen kirjaaminen
  • Sanamuodot ja ilmaisun tapa
  • Kielenhuollon tietopankit

Koulutuksessa vastataan muun muassa kysymyksiin:

  • Miten kirjoitan selkeästi ja kohderyhmän huomioiden?
  • Miten palvelen lukijaani parhaiten?
  • Miten kirjoitan alalla usein esiintyvät hankalat yhdyssanat?
  • Millainen on tarkoituksenmukaisin ilmaisun muoto?

Tästä koulutuksesta saatua palautetta:

”Kertaus oli hyväksi, ja nyt kiinnitän enemmän huomiota siihen, että tuotan oikeakielistä tekstiä”

”Kieliasun tarkastaminen on helpompaa opetusmateriaalin kautta saatujen ohjeiden ja linkkien avulla – uusia työvälineitä jatkoon”

Kouluttaja

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja viestinnän lehtori, FM Anne Karu-Aho, Savonia - ammattikorkeakoulu