digiasiantuntijaksi

Digiasiantuntijaksi sote-alalle 15 op

Digitalisaation muutosvoimat ja trendit pakottavat uudistamaan sote-palveluja ja koko
organisaation toimintaa. Haluatteko päästä digitalisaatiossa seuraavalle tasolle ja hyödyntää
digitalisaation tuomia mahdollisuuksia työssä? Nyt se onnistuu digiasiantuntijoiden avulla!
Digiasiantuntijan tehtävänä on mm. edistää digitalisaation käyttöönottoa asiakasprosesseissa, toimia henkilöstön tukena teknologian käyttöönotossa ja käytössä sekä osallistua työpaikalla digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen suorittaneille myönnetään Digiasiantuntijan osaamismerkki (OpenBadge). Koulutus on suunniteltu Savonia-ammattikorkeakoulun ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Koulutuksen esite
Koulutuksen tavoitteet   
ymmärtää digitalisaation trendit ja kehitysnäkymät sote-alalla ja miten digitalisaation    tuomia mahdollisuuksia voi hyödyntää palveluissa ja työssä
oppii käyttämään uusia verkkovälitteisiä vuorovaikutus-ja viestintämenetelmiä
monitoimijaisessa yhteistyössä
toteuttaa asiakaslähtöisen palvelujen kehittämiskokeilun

Sisältö
Digitaaliset ratkaisut sote-alan työssä (5 op)
Laitteet, sovellukset ja alustat haltuun
Data hyötykäyttöön - tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta
Eettisyys verkossa
Turvallisesti verkossa

Verkkovälitteinen vuorovaikutus, viestintä ja ohjaus sote-alalla (5 op)
Tavoitteellinen vuorovaikutus- ja viestintä nverkossa
Digiasiantuntijan työmenetelmiä
Digiasiantuntijan rooli ja tehtävät omassa
organisaatiossa

Asiakaslähtöisten digipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto (5 op)
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen
Digipalvelujen ja välineiden kokeilu ja onnistunut käyttöönotto
Monialainen sovellusten kehittäminen
Luova kehittäminen ja kokeilukulttuurin edistäminen

Kohderyhmä
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaalija terveysalan ammattilaiset, ja muut sosiaali-ja terveysalalla työskentelevät

Kouluttaja
Aija Hietanen ja Susanne Hämäläinen, Savonia-amk ja Päivi Sihvo, Karelia-amk sekä muut asiantuntijat