Verensokeri shutterstock 697397221 banneri

Diabeteskoulutukset

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön
osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa
osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasoltaan tasolle 7 (EQF ja NQF), joka vastaa YAMK-vaatimustasoa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeensa mukaisesti. Suorita 6 x 5 op, niin saat Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen 30 op todistuksen!

Lue lisää koulutuskohtaisista esitteistä koulutuskalenteristamme.

Vuonna 2020:
- Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito 5 op (5.2.-25.3.2020)
- Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5 op ( 21.10.-2.12.2020)
- Diabetes ja raskaus 5 op (11.11. -16.12.2020)

Syksyllä 2019:
- Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia 5 op
- Lasten diabetes (perheen ohjaus) 5 op 
- Ikääntyneen diabeetikon hoito 5 op

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat

Toteutus

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, videoluentoja, oppimistehtäviä, työskentelyä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Kouluttaja

Lehtori Marja-Anneli Hynynen, Savonia-ammattikorkeakoulu ja muut asiantuntijaluennoitsijat