Kaksi lasta leikkii pailkoilla.

Sensorisen integraation perusteet - johdanto 1 op

Miksi arjen normaalit rutiinit eivät suju lapselta kuten ikäisiltään ja oppiminen on työlästä?
Lapsi ei ehkä jaksa keskittyä, on jatkuvasti liikkeessä tai vetäytyy. Hän ei ehkä ei osaa leikkiä
itsekseen eikä ikäistensä kanssa - ei halua rakentaa palapelejä, askarrella, saatikka piirtää.
Nämä koulutuspäivät antavat vastauksia sensorisen integraation kehityksellisestä näkökulmasta.

Lue lisää koulutuskohtaisesta esitteestä

Kohderyhmä

Toiminta- ja fysioterapeutit, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, päivähoidon henkilöstö, vanhemmat ja kaikki muut aiheesta kiinnostuneet. Koulutukseen otetaan 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Sensorisen integraation perusteet A-osa on johdanto kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille, joilla on halu oppia ymmärtämään aistitiedon käsittelyn vaikututusta lapsen normaaliin kehitykseen ja sitä, miten aistiedon pulmat selittävät edellä kuvattuja ongelmia. Mikäli haluat hakeutua toimintaja fysioterapeuteille tarjottavaan SI-terapeuttitason koulutukseen, tulee sinun suorittaa tämä johdanto-osa (A-osa) sekä myöhemmin tarjottava B-osa (Kuopiossa syksyllä 2019)

Sisältö

  • perustietoa sensorisen integraation, (aistitiedon käsittelyn) vaikutuksesta laspen toiminnallisten ja osallistumistaitojen kehittymiseen
  • kuinka aistitiedon käsittelyn ongelmat vaikeuttavat lapsen arjen sujumista
  • miten toimintatapoja ja ympäristöä muokkaamalla voidaan vahvistaa lapsen osallistumista arjessa
  • „„milloin on syytä ohjata lapsi tarkempiin tutkimuksiin

Kouluttajat

SITY ry:n asiantuntijakouluttajat: erikoistoimintaterapeutit Päivi Danner, MSc ja Sirkka Maija Lehtola. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa