Seksuaalineuvoja 30 op

Seksuaalineuvonnan opinnot antavat vahvan ammattieettisen ja laaja-alaisen tietoperustan seksuaalineuvonnan toteuttamiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen eri-ikäiselle väestölle. Koulutus antaa valmiuden käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä ihmisen elämänkaaren ja seksuaalineuvonnan erityiskysymyksiin liittyen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon tai väistyneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille ammattihenkilöille.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena ajalla 19.8.2019-26.3.2020

Lähipäivät
2019: 19.-20.8., 26.-27.9., 24.-25.10. ja 21.-22.11.
2020: 23.-24.1., 20.-21.2. ja 26.-27.3.

Tavoitteet
-Osaa toteuttaa seksuaalineuvontaa tuottaen seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri-ikäiselle väestölle
-Omaa seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän ammattieettisen sekä teoreettisen tietoperustan
-Osaa käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä elämänkaaren ja seksuaalineuvonnan erityiskysymyksiin liittyen
-Saa valmiuksia kohdata seksuaali-identiteetin ja seksuaalisen väkivallan kysymyksiä
-Saa valmiuksia oman työyhteisönsä henkilöstön kouluttamiseen ja taitoa reflektoida omaa seksologista osaamistaan sekä ammattieettistä työotettaan kehittyäkseen seksuaalineuvontatyössä

Sisältö
„„-Seksuaalineuvonnan eettisyys, ammatillisuus ja oman osaamisen kehittyminen
„„-Seksuaalineuvonnan tietoperusta
„„-Seksuaalineuvonnan menetelmät
„„-Työelämälähtöinen seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä

Kouluttaja
Päivi Hoffrén, TtM, kätilötyön lehtori, seksuaaliterapeutti (NACS) Savonia-ammattikorkeakoulu
Muut alan erityisasiantuntijat ja asiantuntijakouluttajat

Lisätietoja
Koulutuksen hinta laskutetaan neljässä (4) yhtä suuressa erässä; elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa 2019 sekä helmikuussa 2020.