Lääkeannostelija.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen 45 op

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on uusi itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.
 
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
 

Ajankohta ja paikka

Koulutus alkaa syksyllä 2020 ja päättyy syksyllä 2021. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kampus, Microkatu 1, KPY Novapolis, Kuopio
 

Kohderyhmä

Koulutukseen valinta edellyttää, että
• hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
• hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.
 
Lisäksi edellytetään, että hakijalla on
 • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen
 

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi osaat
 • tunnistaa ammatillisen osaamisesi ja vastuualueesi rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatun lääkkeenmääräämisen sekä potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi
 • kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeenmääräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.
 

Koulutuksen sisältö

Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op
 

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina Kuopiossa. Lähipäiviä on 19. Iso osa opinnoista tapahtuu verko-opintoina, hyvät tietotekniset valmiudet ovat eduksi. Lisäksi opiskelu vaatii sitoutumista ja hyvää motivaatiota. Osaaminen osoitetaan näytöin (valtakunnallinen kirjallinen koe ja työelämässä tapahtuva näyttö).
 

Haku ja valinnat

Haku avautuu keväällä 2020.
 
Valintakoe on 18.5.2020 klo: 12.00 - 16.00. Savonia-AMK, Microkatu 1, Kuopio.
Valintakoe sisältää kirjallisen- ja lääkelaskukokeen
Valintakoemateriaali:
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)
Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.
Valinta tehdään viikolla 22. Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Osallistujan on vahvistettava osallistumisensa 4.6.2020 mennessä.
 
Valittujen tulee toimittaa paikan vahvistamisen yhteydessä
 • kopiot tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista
 • työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus (Mallipohja)
 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen ja luettelo määrättävistä lääkkeistä, kts. STM asetus lääkkeenmääräämisestä A1088/2010  (Mallipohja)

Hinta

Koulutuksen hinta on 4900 euroa (ALV 0%).
Osallistumismaksu laskutetaan viidessä erässä á 980 €.
Alustava laskutusaikataulu 11/2020, 2/2021, 5/2021, 9/2021 ja 1/2022.
Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.
 
 
Korvaus työnantajalle
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus on HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:
 
Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus
 • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
 • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
  • kunta
  • kuntayhtymä
  • kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
 • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.
Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella. Lue lisää.
Korvausta haetaan jälkikäteen ja se maksetaan organisaatiolle AVIen toimesta. Hakemuslomake ja hakemukseen tavittavat liitetiedot löydät täältä
 
Lisätiedot
Savonia-ammattikorkeakoulu, Terveysala Kuopio
p. 044 785 6420, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.savonia.fi/taydennys