Mies puhaltaa spirometrilaitteeseen, joka mittaa keuhkojen toimintaa.

Luotettavat spirometriatutkimukset

Osaatko ohjata ja puhalluttaa potilaasi oikein spirometriatutkimuksessa?
Saako potilaasi luotettavan spirometriatuloksen? Suomessa tehtyjen
spirometrialaatututkimusten perusteella puhallutuksissa on puutteita (Sovijärvi 2011).

Kohderyhmä

Spirometriatutkimuksia tekevät terveydenhuollon ammattilaiset

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppija hallitsee tavallisten spirometriatutkimusten suorituksen suomalaisten suositusten mukaisesti (Spirometria- ja bronkodilataatiomittausten suoritusarviointi, MOODI, viimeisin painos). Lisäksi oppija saa valmiuksia tutkimuksien kokonaishallintaan.

Sisältö

  • „ hengitysfysiologian perusteita; fysiologinen ja menetelmällinen tausta
  • suomalaisten suositusten mukainen spirometriatutkimusprosessi; preanalyyttinen-,
    analyyttinen ja postanalyyttinen vaihe
  • spirometriatuloksen arviointi
  • spirometria- ja bronkodilataatiotutkimusten harjoittelu

Kouluttajat

Leena Tikka, TtL, Kliinisen fysiologian erikoislaboratoriohoitaja, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Eeva-Riitta Ylinen, TtT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu