Lääkeannostelija.

Lääkehoidon arviointi ja lääkitystiedon ajantasaistaminen

Tiesitkö, että potilaan/asiakkaan lääkitystietoja ei tarkisteta riittävästi ja tämä aiheuttaa iäkkäiden päivystyskäynneistä 30%! Lääkehoidon osaaminen on keskeinen ja tärkeä osa hoito- ja hoivatyötä. Tule käytännönläheiseen koulutukseen ja saat varmuutta tunnistaa keskeisimmät riskiryhmät ja -lääkkeet ja osaat hakea tietoa yhteis-, päällekäisyys- ja haittavaikutuksista oikeasta paikasta. Koulutuksessa saat tehdä itsellesi turvatarkastuslomakkeen omaan työhösi tai työyhteisöösi.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Sisältö

  • „„ Lääkehoitoketju kotilääkityksen arvioinnista
  • Lääkitysmuutokset ja yhteisvaikutusten arviointi
  • Ajantasaistamisen apukysymykset
  • Lääkehoidon turvatarkistus; riskipotilaat, riskilääkkeet, muutokset
  • Lääkehoidon vaikutusten seuranta, arviointi ja kirjaaminen
  • Lääkehoidon huomioiminen potilassiirroissa
  • „„ Lääkehoitoon sitoutuminen

Kouluttajat

Farmaseutti Anu Ahonen (4t) ja lehtori Sari Husso (2t)