A red first aid box

Ensiapukoulutukset

Tilaa kauttamme yksilöllisesti suunniteltuja ensiapukursseja!

Kurssimme ovat SPR:n vaatimusten mukaisia ja jokainen kurssin suorittanut saa itselleen SPR:n ensiaputodistuksen. Koulutukset voidaan järjestää tilaajan omissa tiloissa tai Savonia –ammattikorkeakoulun tiloissa Kuopiossa, Iisalmessa tai Varkaudessa. Yritysten on mahdollista hakea kursseistamme KELA-korvausta.

EA-koulutukset   
* EA 1 ensiavun peruskurssi (16 t)
* Ensiavun kertauskurssi (4t)
* Hätäensiapukurssi (4t)

Kursseja voidaan painottaa esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin:
* Veneilijöiden ensiapu
* Sähkötyö
* Hätäensiapu iäkkään asumis- ja hoivaympäristössä
* Hätäensiapu lasten parissa työskenteleville
* Hätäensiapu kotipalveluyrityksille

Kouluttajat

Kouluttajamme ovat ammattitaitoisia, kokeneita ja innostavia ensiapukouluttajia, joilla on useiden vuosien kokemus ensiapukouluttajana toimimisesta sekä ensiavussa työskentelemisestä. Kouluttajamme toimivat myös terveysalalla hoitotyön opettajina Savonia-ammattikorkeakoulussa. He ovat saaneet paljon kiitosta käytännönläheisestä opetustavastaan.

Riitta Turjamaa, ETK, lehtori, hoitotyö, laaja osaaminen myös vanhustyöstä
Jussi Vainionperä, ETK, lehtori, hoitotyö, akuutti- ja ensihoitotyö
Heli Jyrkinen, ETK, lehtori, hoitotyö
Satu Kajander-Unkuri, ETK, lehtori, hoitotyö

Työnantajalla on työturvallisuuslain 46 §:n nojalla velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Työnantajalle korvataan sairausvakuutuslain (13 luku) perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä työnantajan työterveysasemalle tai valvottua ensiapua varten työpaikalle hankittujen ensiapuvälineiden kustannukset. Korvaamisen edellytyksenä on, että työpaikan työterveyshuollosta vastaava ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai terveydenhoitaja) on työpaikkaselvityksen perusteella katsonut ensiapukoulutuksen ja ensiapuvalmiuteen liittyvät hankinnat tarpeellisiksi.