Mies käyttää mobiililaitteita.

Digitalisaation merkitys hoitotyössä

Onko digitalisaatio hyvä renki, mutta huono isäntä? Haluatko mukaan digitalisaaton aallon harjalle?

Hoitotyön kenttä muuttuu jatkuvasti ja erityisen lisän sen kehitykseen on tuonut digitalisaatio ja siihen liittyvät tekijät. Digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja yhä enemmän sen avulla järjestetään työtä ja toimintaa. Asiat tapahtuvat vauhdilla, mutta usein unohtuu olennainen. Digitalisaatiosta pitää olla tietoa ja ymmärrystä, jotta sen omaksuminen käytännössä on mahdollista. Digital Nurse Expertin kehittämässä koulutuksessa käsitellään yleisimmät digitalisaatioon liittyvät käsitteet, käydään läpi perusteita ICT- linjauksissa niin organisaatio tasolla kuin yksittäisen työntekijän kohdalla. Koulutuksessa selvitetään miten hyödyntää digitalisaatiota niin työn tehostamisessa, laadun parantamisessa kuin työhyvinvoinnin lisäämisessä.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan esimiehet ja työntekijät

Sisältö

 • ICT- käsitteet auki selkokielellä
 • ICT linjaukset sote- uudistuksessa
 • Digitalisaatio ja sen hyödyntämistä koskevat periaatteet
 • Digitalisaatio ja kustannusvaikutukset
 • Digitalisaatio toiminnanohjuksen ja viestinnän tukena
 • Digitalisaatio hoitotyössä, mitä se tarkoittaa?
  • Hyödyt ja riskit
  • Ohjelmat ja sovellukset
  • Robotiikan ja muiden teknisten innovaatioiden mahdollisuudet

Kouluttaja

Suvi Venäläinen/ DNE Oy