Verensokeri shutterstock 697397221 banneri

Diabetes –koulutukset

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön
osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa
osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasoltaan tasolle 7 (EQF ja NQF), joka vastaa YAMK-vaatimustasoa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeensa mukaisesti. Suorita 6 x 5 op, niin saat Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen 30 op todistuksen!

Lue lisää koulutuskohtaisesta esitteestä

Syksyllä 2019:
- Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia 5 op
- Lasten diabetes (perheen ohjaus) 5 op 
- Ikääntyneen diabeetikon hoito 5 op

Vuonna 2020:
- Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito 5 op (tammi-helmikuu)
- Diabeetikon kuntoutus 5 op (maalis-huhtikuu)
- Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5 op
- Diabetes ja raskaus 5 op

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat

Toteutus

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, videoluentoja, oppimistehtäviä, työskentelyä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Kouluttaja

Lehtori Marja-Anneli Hynynen, Savonia-amk ja muut asiantuntijaluennoitsijat