Työvoimakoulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille työvoimakoulutuksia, jotka voivat olla mm.

  • korkeakoulutettujen jatko- ja täydennyskoulutusta
  • osia ammattikorkeakoulututkinnoista
  • monialaisia.

Kaikki koulutukset ovat joko ammattikorkeakoulututkintojen tai ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tasoisia ja ne on suunniteltu työelämälähtöisesti, joten ne yleensä sisältävät mm. käytännönläheisiä projektitehtäviä ja yritys- ja asiantuntijavierailuja. Pidemmissä koulutuksissa on harjoittelujakso, jonka avulla useat opiskelijat ovat työllistyneet.

Alkavia koulutuksia

LVI-asiantuntijakoulutus, Kuopio
alkaa syksyllä 2017

Käynnissä olevia koulutuksia

Taloushallinnon erikoisasiantuntijakoulutus, Kuopio
7.11.2016-15.11.2017
Koulutusesite

Teollisuuden myynti- ja projektiosaaminen, Kuopio
10.10.2016-19.5.2017
Koulutusesite

LVI -alan urakointi- ja suunnittelukoulutus, Kuopio
19.10.2015-16.5.2017
Koulutusesite


Koulutuksiin hakeminen

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi. Jos hakijalla ei ole pankkitunnuksia, on käytävä henkilökohtaisesti TE-toimistossa vahvistamassa hakemus. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakemusta verkossa, TE-toimistosta voi hakea lomakkeen, joka täytetään ja palautetaan henkilökohtaisesti TE-toimistoon.

Opiskelijavalinnan tekee TE-toimisto yhdessä kouluttajan kanssa.