Uroterapia

Kliinisesti erikoistunut osaaja: uroterapia 30 op

Tule mukaan koulutukseemme joka on suunnattu työsuhteessa oleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja fysioterapeuteille, joilla on kokemusta virtsaoireisten potilaiden hoitamisesta ja tarvitsevat uroterapeuttista asiantuntijuutta eri-ikäisten potilaiden hoitotyössä.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä monimuotototeutuksena Kuopiossa ja Lahdessa. Osa opetuksesta on videovälitteistä. Opiskelu sisältää asiantuntijapäivien lisäksi vuorovaikutteista verkko-opiskelua, vertaiskäyntejä urodynaamisessa laboratoriossa ja oman työyhteisön hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Lähipäivät: 9.-10.11.2017, 18.-19.1., 22.-23.3., 24.-25.5., 13.-14.9. ja 15.-16.11.2018

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa:
-uroterapiatyön tietoperustaa ja kliinisiä taitoja
-potilaan ja hänen läheistensä ohjaus- ja neuvontataitoja
-näyttöön perustuvaa päätöksentekoa virtsaoireisen potilaan hoitotyössä
-omaa ja työyhteisön innovatiivista kehittämisosaamista
-verkostoitumista urologisten asiantuntijoiden kanssa alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa

Sisältö
Koulutuksessa käsitellään uroterapiatyön keskeisiä kysymyksiä:

 • inkontinenssipotilaan hoito
 • neurogeenisen rakon toimintahäiriöt
 • virtsatie-infektioiden ehkäisy ja hoito
 • urologisten syöpien hoito
 • suoliston toiminnan häiriöt
 • virtsateiden katetrointi
 • virtsa-avanteen hoito
 • urodynaamiset tutkimukset
 • ohjaus, neuvonta ja terapeuttinen vuorovaikutus
 • seksuaalisuus ja lisääntymisterveys
 • virtsaoireet – ja sairaudet ikäkaaren eri vaiheissa
 • ravitsemus virtsaoireisen potilaan hoidossa
 • uroterapeuttisen hoitajan vastaanottotoiminta
 • virtsaoireisen potilaan hoitopolut, potilaslähtöinen palveluajattelu
 • uroterapiatyön kehittäminen
 • inkontinenssipotilaan hoito


Hakeminen

Haku 30.9.2017 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 40. Koulutuspaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa 12.10. mennessä.