Ryhmaohjaaja

Tavoitteellista ryhmän ohjaamista - mitä taitoja ohjaajalta vaaditaan?

Askarruttavatko ryhmäohjaukseen liittyvät kysymykset? Osaatko hyödyntää ryhmän voimavarat ja hyödyntää vertaisoppimista oikein? Tarvitsetko osaamisesi vahvistamista ja haluatko oppia uusia näkökulmia kokemusten jakamiseen? Tutkimuksen mukaan tavoitteellinen ryhmäohjaus on vaikuttava interventio. Ryhmällä ei ole vetäjää, eikä työntäjää - vaan ohjaaja. Tule mukaan käytännönläheiseen koulutuspäivään, jossa huomioidaan juuri sinun osaamistarpeet.

Koulutus sopii ryhmäohjausta tekeville tai toimintaa aloittaville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Toteutus
Koulutus sisältää lähipäivän lisäksi ennakkotehtävän itseä askarruttavista tilanteista ja ennakkomateriaaliin tutustumisen. Koulutus toteutetaan käänteisen oppimisen menetelmällä (Flipped learning).

Sisältö

  • Ryhmäohjaus vaikuttavana interventiona
  • Ohjauksen eri lähestymistavat
  • Ryhmän tavoite, aloitus ja lopetus
  • Ryhmädynamiikka
  • Erilaisuus ryhmän voimavaraksi
  • Haasteelliset ohjaustilanteet

Kouluttajat
Marja-Anneli Hynynen, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Marja-Liisa Rissanen, FT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu