MP900430909 seksneuvoja

Seksuaalineuvoja 30 op

Seksuaalineuvonnan opinnot antavat vahvan ammattieettisen ja laaja-alaisen tietoperustan seksuaalineuvonnan toteuttamiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen eri-ikäiselle väestölle. Koulutus antaa valmiuden käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä ihmisen elämänkaaren ja seksuaalineuvonnan erityiskysymyksiin liittyen.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon tai väistyneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille ammattihenkilöille.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena ajalla 16.11.2017-16.11.2018

Lähipäivät
2017: 16.-17.11., 14.-15.12.
2018: 25.-26.1., 22.-23.3., 24.-25.5., 13.-14.9. ja 15.-16.11.

Tavoitteet
-Osaa toteuttaa seksuaalineuvontaa tuottaen seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri-ikäiselle väestölle
-Omaa seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän ammattieettisen sekä teoreettisen tietoperustan
-Osaa käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä elämänkaaren ja seksuaalineuvonnan erityiskysymyksiin liittyen
-Saa valmiuksia kohdata seksuaali-identiteetin ja seksuaalisen väkivallan kysymyksiä
-Saa valmiuksia oman työyhteisönsä henkilöstön kouluttamiseen ja taitoa reflektoida omaa seksologista osaamistaan sekä ammattieettistä työotettaan kehittyäkseen seksuaalineuvontatyössä

Sisältö
„„-Seksuaalineuvonnan eettisyys, ammatillisuus ja oman osaamisen kehittyminen
„„-Seksuaalineuvonnan tietoperusta
„„-Seksuaalineuvonnan menetelmät
„„-Työelämälähtöinen seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä

Kouluttaja
Päivi Hoffrén, TtM, kätilötyön lehtori, seksuaalineuvoja, vastuuopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Muut alan erityisasiantuntijat

Lisätietoja
Koulutuksen hinta laskutetaan neljässä (4) yhtä suuressa erässä; marraskuussa 2017
sekä helmi-, touko- ja syyskuussa 2018.