Muistihoitajaan

Muistihoitaja 15 op

Hanki valmiudet kohdata muistisairas ihminen ja hänen omaisensa. Erikoistu muistihoitajaksi!
Koulutus on suunnattu lähihoitajille, terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille, jotka toimivat muistisairautta sairastavien ihmisten hoitotyössä ja haluavat erikoistua muistihoitajiksi. Koulutuksen voi suorittaa myös työn ohessa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutukseen sisältyy 6 lähipäivää:
2017: 4.10., 8.11., 13.12.
2018: 17.1., 21.2., 21.3.

Sisältö

 • Muistisairaan hyvä hoidon lähtökohdat (3op)
  (palveluohjausjärjestelmä, hoitoketju, eettisyys, arvot ja asenteet ja digitalisaation mahdollisuudet)
 • Muistisairaudet (3op)
  (muistitutkimukset ja diagnosointi, yleisimmät muistisairaudet ja hoito, mm.lääkehoito)
 • Muistisairautta sairastavan henkilön toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus (3 op)
  (keskeiset toimintakyvyn arviointitestit sekä toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus)
 • Muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja hoito (3 op)
  (kuntoutumisen mahdollisuudet, käytösoireiden lääkkeetön hoito, ohjaus ja omaisten tukeminen)
 • Muistisairaan ihmisen toimiva hoitoketju moniammatillisessa yhteistyössä (3 op)

Kouluttajat
Eija Lönnroos, geriatrian professori, Itä-Suomen yliopisto
Marja Äijö, TtT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Riitta Turjamaa, TtT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Muut asiantuntijat