Mielenterveys

Kliinisesti erikoistunut osaaja:
mielenterveys, trauma- ja kriisityö 30 op

Terveysalan muutokset yhdessä maahanmuuttajien määrän kasvun myötä vaativat syvempää ja laajempaa
osaamista myös mielenterveys-, trauma- ja kriisityössä. Nyt tarjolla tietojen päivitystä ja osaamisen syventämiseen johtavaa koulutusta. Tule mukaan Lahden ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhdessä järjestämään käytännönläheiseen koulutukseen!

Koulutus on suunnattu mielenterveystyöstä kiinnostuneille terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai väistyneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille sekä vastaavat tiedot omaaville terveysalan ammattilaisille.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena samanaikaisesti Kuopiossa ja Lahdessa. Molemmilla paikkakunnilla on omat ryhmät. Osa opetuksesta on videovälitteistä. Opiskelu sisältää asiantuntijapäivien lisäksi vuorovaikutteista verkko-opiskelua ja oman työyhteisön hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Koulutukseen sisältyy 12 lähipäivää; 16.-17.11.2017, 25.-26.1., 15.-16.3., 17.-18.5., 6.-7.9. ja 1.-2.11.2018

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia:

 • „tunnistaa ja auttaa kriisissä olevia eri ikäisiä eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä
 • tunnistaa mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä ja mielenterveyden häiriöitä
 • valita ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri mielenterveystyön ja psykiatrisen hoitotyön auttamismenetelmiä
 • kehittää omaan työyhteisöön tarvittavia työmenetelmiä

Sisältö

Kriisi- ja traumatyö 10 op

 • sijaistraumatisoituminen ja sen ennaltaehkäisy
 • erityiskysymykset kriisi- ja traumatyössä eri ikäkausina
 • interventiot ja työmuodot

Eri-ikäisten mielenterveyttä uhkaavat tekijät ja mielenterveystyön auttamismenetelmät 10 op

 • mielenterveyteen liittyvät oireet, ongelmat ja häiriöt
 • auttamismenetelmät
 • lääkehoito

Mielenterveystyön kehittämisen mahdollisuudet 10 op

 • mielenterveystyön yhteiskunnalliset lähtökohdat ja mahdollisuudet
 • „kehittämistyö omaan työyhteisöön