Laakehoito

Lääkehoidon perusteet ja taitopajat 3 op

Potilaan turvallinen lääkehoito varmistetaan lääkehoidon osaamisella. Teimme sinulle paketin, joka sisältää verkkokurssin ja käytännön harjoitteet sisältävän taitopajan Iisalmessa, lääkehoidon osaamisesi ajantasaistamiseksi. Koulutus sopii eri toimintaympäristöissä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työelämään tauon jälkeen palaaville kertauskurssiksi lääkehoidosta.

Toteutus
1.9.-15.12.2017 Verkko-opintoja Moodle -oppimisympäristössä
Ke 25.10. klo 9.00-15.00 Taitopaja Iisalmessa, aiheena injektiot ja lääkkeen anto luonnollista tietä.

Sisältö

  • „ Keskeiset käsitteet ja säädökset
  •  Lääkehoidon toteutus käytännössä
  •  Lääkehoitosuunnitelman velvoitteet
  •  Lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
  •  Lääkkeiden vaikutusten, haittavaikutusten ja yhteisvaikutusten tarkkailu
  •  Yleisimmät lääkeaineryhmät
  •  Lääkehoidon ohjaus
  •  Lääkelaskut
  •  Lääkelasku- ja teoriakoe Moodlessa

Kouluttajat
Riitta Turjamaa, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Satu Kajander-Unkuri, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu