Lääkehoito fysioterapeutin työssä

Lääkehoito fysioterapeutin työssä

Sisältö

  • Lääkkeiden vaiheet ja vaikutusmekanismit elimistössä
  • Lääkkeiden yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset
  • Yleisimmät hengityselin- ja sydänsairauksissa käytettävät lääkkeet
  • Yleisimmät masennuksen hoidossa käytettävät lääkkeet
  • Kivun syntymekanismit, kivun luokittelu ja sen lääkkeellinen hoito

Kouluttaja

Eeva-Riitta Ylinen, TtT, Lehtori, Savonia - ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen
12.9.2018 mennessä osoitteessa www.savonia.fi/taydennys