ICF

ICF kuntoutujan toimintakyvyn kuvaajana

Tule mukaan oppimaan ICF -luokituksen perusteita ja harjoittelemaan luokituksen asiakaslähtöistä käyttöä. Koulutuksessa saat käytännönläheisiä vinkkejä, miten voit soveltaa luokitusta omassa työssäsi.
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka tarjoaa viitekehyksen toimintakyvyn ja toiminnallisen terveyden mittaamiseen.

Luokitus mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kuvaamisen.  ICF-koulutus perustuu ICF Research Brandchin ICF workshop -koulutusformaattiin.
Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalalla ICF -luokituksen osaamista tarvitseville ammattilaisille.

Sisältö

  • ICF -toimintakyky
  • ICF -malli, rakenne ja koodit
  • Koodaaminen ICF:n avulla
  • ICF -tarve, tausta ja tavoitteet
  • ICF -ydinlistat
  • ICF:n käyttösovellukset kuntoutuksessa/asiakastyössä ja vaativan kuntoutuksen arvioinnissa

Kouluttajat
Anu Kinnunen, fysioterapeutti, lehtori, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anne Kanto-Ronkanen, kuntoutussuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu