A red first aid box

Ensiapukoulutukset

Tilaa kauttamme yksilöllisesti suunniteltuja ensiapukursseja!

Kurssimme ovat SPR:n vaatimusten mukaisia ja jokainen kurssin suorittanut saa itselleen SPR:n ensiaputodistuksen. Koulutukset voidaan järjestää tilaajan omissa tiloissa tai Savonia –ammattikorkeakoulun tiloissa Kuopiossa, Iisalmessa tai Varkaudessa. Yritysten on mahdollista hakea kursseistamme KELA-korvausta.

EA-koulutukset   
* EA 1 ensiavun peruskurssi (16 t)
* Ensiavun kertauskurssi (4t)
* Hätäensiapukurssi (4t)

Kursseja voidaan painottaa esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin:
* Veneilijöiden ensiapu
* Sähkötyö
* Hätäensiapu iäkkään asumis- ja hoivaympäristössä
* Hätäensiapu lasten parissa työskenteleville
* Hätäensiapu kotipalveluyrityksille

Kouluttajat

Kouluttajamme ovat ammattitaitoisia, kokeneita ja innostavia ensiapukouluttajia, joilla on useiden vuosien kokemus ensiapukouluttajana toimimisesta sekä ensiavussa työskentelemisestä. Kouluttajamme toimivat myös terveysalalla hoitotyön opettajina Savonia-ammattikorkeakoulussa. He ovat saaneet paljon kiitosta käytännönläheisestä opetustavastaan.

Riitta Turjamaa, ETK, lehtori, hoitotyö, laaja osaaminen myös vanhustyöstä
Jussi Vainionperä, ETK, lehtori, hoitotyö, akuutti- ja ensihoitotyö
Heli Jyrkinen, lehtori, hoitotyö
Satu Kajander-Unkuri, lehtori, hoitotyö