Kuvakollaasi

AVEKKI -toimintatapamalli ja koulutukset

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn.
AVEKKI toimintatapamallin tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille. 

AVEKKI-koulutusten kantavia teemoja ovat ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin asiakastilanteisiin. Ammatillisella asiakkaan kohtaamisella sekä turvallisen työyhteisön tuella paineistuva työntekijä ei provosoi uhkatilanteessa asiakasta ja osaa toimia turvallisesti.

Koulutuksessa käydään läpi ennakointia, viestinnän eri sävyjä, työyhteisön tilaa, stressitekijöitä sekä uhka- ja väkivaltatilanteessa toimimista.

"Ammatillinen yhteisöllisyys"
"Varhainen ennaltaehkäisy"
"Sujuva, turvallinen arki"
"Työnhallinta ja itsetuntemus"

Tilaa kauttamme erilaisia AVEKKI -koulutuksia työyhteisöösi!

Koulutukset toteutetaan usein 8, 12 tai 24 tunnin kokonaisuuksina.

Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi 24 tunnin koulutus soveltuu työyhteisöön, joissa tarvitaan edellä mainittujen teemojen lisäksi syvällisempää taitoa asiakkaan fyysiseen rajoittamiseen.
AVEKKI-koulutusten tarkempi sisältö ja laajuus räätälöidään yhteistyössä vastaamaan työyhteisöjen tarpeita.

Kysy lisää!